27 Nisan 2013 Cumartesi

İmar Planı Yapımına İlişkin Yönetmelik Değişiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre (http://www.csb.gov.tr3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yayımlanan “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik”,in uygulamadan kaynaklanan sorunların çözülmesi ve planların kalitesinin artırılması amacıyla bütünüyle ele alınarak yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir.


Bu kapsamda, Yeni Yönetmelik Taslağında mekânsal planlama kademelenmesi yeniden tanımlanmış, planlarla ilgili ilkeler belirlenmiş, diğer plan türleri ile ilişkileri kurulmuştur. 
Ayrıca, planların hazırlanması sürecinde uyulacak esaslar açıklanmış, planlarla ilgili yapılacak araştırma ve analiz konuları genel başlıklar altında sıralanmış, eşik analizine yer verilmiştir. 
Diğer taraftan planlarla birlikte plan revizyonu, ilave ve değişikliklerine yönelik koşullar açıklanmış, kentsel tasarım projelerinin hazırlanmasına yönelik hükümler öngörülmüştür. 
Yönetmelik Taslağında planların sunulması, onaylanması, yürürlüğe girmesi, ilanı ve kesinleşmesi konularına açıklık getirilmiş, Bakanlığın planların denetlenmesine dair görev ve yetkisi konularında düzenlemeler yapılmıştır.
Yeni Yönetmelik Taslağı kabaca incelendiğinde, planların ilanı, itirazlar ve kesinleşmesi ile ilgili hükümleri ile planın aleniyeti ve dağıtımına ilişkin hükümlerinde eskisi ile esaslı farklılıkların bulunmadığı görülmektedir. Getirilen yeniliklerden birisi, plan onaylandıktan sonra idarece sadece herkesin görebileceği şekilde ilan yerlerine asılmasının dışında idarenin internet sitelerinde  de eşzamanlı olarak ilan edilmesi zorunluluğudur. Askıda kalma süresinin yürürlükteki yönetmelikte olduğu gibi 30 gün olması öngörülmektedir.
Bozcaada Koruma İmar Planının onaylandığı yetkili kişilerce sözlü olarak ifade edilse de bu yönde henüz resmi bir ilan bulunmamaktadır.  Bozcaada'da yaşayan - yaşamayan, yeri yurdu olan - olmayan Bozcaada'nın geleceği ile ilgili olan herkesin İmar yasası ve planlama esaslarını düzenleyen yürürlükteki  yönetmeliği önceden incelemek suretiyle ilan edilecek planı bu gözle incelemeleri ve varsa itirazları süresi içerisinde yapmaları önemlidir.   


1 yorum:

ETEROL dedi ki...

Bozcaada Koruma İmar Planının onaylandığını ifadeeden yetkili kişi, bu planın askıya çıkma zorunluluğu olduğunu herhalde biliyordur...Planın onaylanması, ancak askı süresi sonunda olur...Bozcaada BELEDİYE Başkanı halkı aydınlatmak zorundadır...